Độ chói là gì?

Độ chói của một nguồn mặt, hay của một mặt chiếu sáng phản xạ, là tỷ số của cường độ ánh sáng theo phương quan sát chia cho diện tích hiệu dụng của mặt đó nhìn theo phương quan sát.

Độ chói ký hiệu là L, có đơn vị là candela / m2 (cd/m2):

Lα = Iα/A.cosα

Lα (cd/m2): độ chói theo phương α; Iα (cd): cường độ ánh sáng; A (m2): diện tích mặt phát sáng; α: góc giữa phương quan sát và pháp tuyến mặt phát sáng.

do-choi-la-gi

Ví dụ: Một bộ đèn huỳnh quang đôi 2x36W, lắp liền trần, diện tích mặt phát sáng khuyếch tán 0,2mx1,3m, có quang thông bộ đèn là 4800 lm, có cường độ sáng tương đối trên IDC ở góc 65° trong mặt phẳng 0-180° là 85 cd/klm. Hỏi theo góc đó bộ đèn có độ chói bằng bao nhiêu?

I = I´. Ф = 85 x 4,8 = 408 cd. Suy ra độ chói theo phương 65° của bộ đèn: L = I/(A.cos65°) = 408/(0,2×1,3×0,4226)= 3.713 cd/m2.

Ý kiến bạn đọc (0)

© 2016 Đèn Led Sct. Thiết kế Website bởi VietMoz.